Menu Zamknij

W zakresie urządzeń rozdzielczych wykonujemy na przykład:

– rozdzielnice średniego napięcia;
– rozdzielnice niskiego napięcia;
– szafki oświetleniowe i kablowe;
– rozdzielnice w obudowach metalowych i z tworzyw sztucznych;
– szafy sterownicze;
– pulpity sterownicze;
– urządzenia rozdzielcze do zasilania budynków mieszkalnych;
– urządzenia do zasilania placów budów;
– rozdzielnice szafkowe do słupów stacji transformatorowych;
– stacje kontenerowe SN/NN;
– inne urządzenia wg. dostarczonej dokumentacji.

W zakresie wyrobów metalowych wykonujemy na przykład:

– obudowy elektrycznych urządzeń rozdzielczych i sterowniczych w oparciu
o katalog wyrobów własnych, o stopniu ochrony do IP66, z blachy stalowej,
aluminiowej lub nierdzewnej, lub w oparciu o dostarczoną dokumentacje;
– metalowe elementy budynków, bramy, drzwi, okna, ogrodzenia.
– kabiny operatorskie;
– inne konstrukcje stalowe wg dostarczonej dokumentacji;

Rozdzielnice elektryczne