Menu Zamknij

Rozdzielnice niskiego napięcia

        Rozdzielnica prefabrykowana typu R-92 jest rozdzielnicą wnętrzową, która może być zastosowana jako stacjonarna przycienna lub wolnostojąca. Przeznaczona jest do pracy w warunkach normalnych tj. 2000m n.p.m. średniej temperatury otoczenia do 45 C i nie niższej niż -5 C, przy wilgotności wzgldnej do 50%, w temperaturze 40C w atmosferze wolnej od oparów i gazów chemicznych czynnych.

        Służy do rozdziału energi elektycznej, zamontowania aparatury manewrowej, zabezpieczeń, przyrządów pomiarowych, aparatury sterowniczej i sygnalizacyjnej. Wykonana jest w systemie picioprzewodowym. W części wewntrznej szafy istnieje szereg oson zabezpieczajcych przed przypadkowym dotkniciem obwodów elektrycznych będcych pod napiciem w czasie noramlnej pracy.

Rozdzielnice z certyfikatem wydanym przez INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI w Warszawie

Dane elektryczne:

                              Znamionowe napięcie łączeniowe Ue – do 690 V

                              Prąd znamionowy In – do 1600A

Więcej informacji w karcie katalogowej do pobraniaRozdzielnice prądu stałego posiadają dwie wersje rozwiązań konstrukcyjnych wykonania rozdzielnic przy prądzie obciążenia do 630 A, dla napięcia roboczego 220 V DC.

  • w postaci bloków, oddzielnych przedziałów dla rozłączników bezpiecznikowych OESA z osobnymi drzwiami i napędami rozłączników wyprowadzonymi na zewnątrz, z blokadą otwarcia drzwi przy zamkniętym rozłączniku, oraz wspólnym przedziałem kablowym.
  • w postaci wewnętrznej zabudowy z listwami odpływowymi w dolnej części szafy. Rozdzielnica posiada wspólne drzwi (dla poszczególnych pól, drzwi i przedziały pól mogą być dzielone). Napędy rozłączników montowane na osłonach typu OESAZX są dostępne po otwarciu drzwi. W rozwiązaniu tym stosujemy dodatkowe osłony