Rozdzielnice
Niskiego napięcia R92
Niskiego napięcia do 4000A
Prądu stałego
Kasetowe Cubic
Baterie Kondensatorów
Zasilająco-pomiarowe
Budowlane RB
30kV
15 kV
6kV
Z tworzywa sztucznego
 Pulpity sterownicze
 Kontenery
 Konstrukcje

Zakres produkcji WPP

   Elektryczne urządzenia rozdzielcze na napięcie znamionowe 380V oraz wyroby metalowe:

 1. Rozdzielnice stacjonarne typu R-92ZL, R-92ZLS, o IP66, po otwarciu drzwi IP20
 2. Rozdzielnice stacjonarne R40 do 4000A
 3. Rozdzielnice kasetowe Cubic
 4. Rozdzielnice NN w obudowach metalowych o IP66
 5. Rozdzielnice budowlane RB w obudowach metalowych i z tworzyw sztucznych
 6. Rozdzielnice dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego: ZELP, tablice licznikowe, administracyjne i TG
 7. Pulpity strownicze
 8. Rozdzielnice strzynkowe typu FIBOX oraz ENSTO
 9. Zestawy sterownicze i szafy automatyki
 10. Rozdzielnice zasilające, przemysłowe, linie technologiczne
 11. Złącza kablowe metalowe i z tworzywa sztucznego
 12. Stacje kontenerowe na napięcie do 30kV obsługiwane z korytarza obsługi lub z zewnątrz
 13. Kabiny sterownicze
 14. Kontenery dla potrzeb Elektrowni Bełchatów oraz dla potrzeb socjalnych
 15. Inne urządzenia wg dostarczonej dokumentacji
 16. Konstrukcje wyposarzenia stacji transformatorowych, słupy stalowe, wysięgniki rurowe, metalowe elementy budynków, bramy, drzwi, okna, więzy dachowe itp.
 17. Inne wg dostarczonej dokumentacji
© WPP mgr inż. Zdzisław Lityński
stat4u