Rozdzielnice
Niskiego napięcia R92
Niskiego napięcia do 4000A
Prądu stałego
Kasetowe Cubic
Baterie Kondensatorów
Zasilająco-pomiarowe
Budowlane RB
30kV
15 kV
6kV
Z tworzywa sztucznego
 Pulpity sterownicze
 Kontenery
 Konstrukcje

Rozdzielnice niskiego napięcia

        Rozdzielnica prefabrykowana typu R-92 jest rozdzielnicą wnętrzową, która może być zastosowana jako stacjonarna przycienna lub wolnostojąca. Przeznaczona jest do pracy w warunkach normalnych tj. 2000m n.p.m. średniej temperatury otoczenia do 45 C i nie niższej niż -5 C, przy wilgotności wzgldnej do 50%, w temperaturze 40C w atmosferze wolnej od oparów i gazów chemicznych czynnych.

        Służy do rozdziału energi elektycznej, zamontowania aparatury manewrowej, zabezpieczeń, przyrządów pomiarowych, aparatury sterowniczej i sygnalizacyjnej. Wykonana jest w systemie picioprzewodowym. W części wewntrznej szafy istnieje szereg oson zabezpieczajcych przed przypadkowym dotkniciem obwodów elektrycznych będcych pod napiciem w czasie noramlnej pracy.

Dane techniczne:

Rozdzielnice z certyfikatem wydanym przez INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI w Warszawie
Nr 0910/2/NBR/2010, 0911/2/NBR/2010

Dane elektryczne:

                              Znamionowe napięcie łączeniowe Ue - do 690 V

                              Prąd znamionowy In - do 1600A

Więcej informacji w dziale PLIKI -> DTR R92

Rozdzielnica NN

© WPP mgr in. Zdzisław Lityński
stat4u