We wrześniu 2004 roku został wprowadzony Zintegrowany System Zarządzania. System obejmuje następujące procesy produkcyjne i usługowe:

- Produkcja rozdzielnic, zestawów i obudów.
- Produkcja konstrukcji stalowych.
- Montaż instalacji elektroenergetycznych i konstrukcji.

     Dla realizacji wymienionego zakresu działania oraz polityki w tym celów, jakości i środowiska wdrożono system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 i PN–EN ISO 14001: 2005. System został opracowany i wdrożony tak, by wszystkie działania, które wpływają na jakość usług oraz środowisko, były zaplanowane i zapisane w odpowiednich dokumentach systemu.

Misja zakładu

© WPP mgr inż. Zdzisław Lityński
stat4u