Rozdzielnice
Niskiego napięcia R92
Niskiego napięcia do 4000A
Prądu stałego
Kasetowe Cubic
Baterie Kondensatorów
Zasilająco-pomiarowe
Budowlane RB
30kV
15 kV
6kV
Z tworzywa sztucznego
 Pulpity sterownicze
 Kontenery
 Konstrukcje

Rozdzielnice prądu stałego

        Rozdzielnice prądu stałego posiadają dwie wersje rozwiązań konstrukcyjnych wykonania rozdzielnic przy prądzie obciążenia do 630 A, dla napięcia roboczego 220 V DC.

  • w postaci bloków, oddzielnych przedziałów dla rozłączników bezpiecznikowych OESA z osobnymi drzwiami i napędami rozłączników wyprowadzonymi na zewnątrz, z blokadą otwarcia drzwi przy zamkniętym rozłączniku, oraz wspólnym przedziałem kablowym.
  • w postaci wewnętrznej zabudowy z listwami odpływowymi w dolnej części szafy. Rozdzielnica posiada wspólne drzwi (dla poszczególnych pól, drzwi i przedziały pól mogą być dzielone). Napędy rozłączników montowane na osłonach typu OESAZX są dostępne po otwarciu drzwi. W rozwiązaniu tym stosujemy dodatkowe osłony

Dane techniczne:

Rozdzielnice z certyfikatem wydanym przez INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI w Warszawie
Nr 0799/NWM/05, 0910/NBR/07

Dane elektryczne:

                              Znamionowe napięcie łączeniowe Ue - do 250 V

                              Prąd znamionowy In - do 630 A

Więcej informacji w dziale PLIKI -> DTR R92

© WPP mgr inż. Zdzisław Lityński
stat4u