Menu Zamknij

Rozdzielnice niskiego napięcia R40 do 4000A

        W odpowiedzi na nowe wymagania dotyczące budowy i produkcji rozdzielnic elektrycznych firma WPP Z. Lityński przedstawia nowy produkt typ R-40/ZL. Wyrób ten powinien spełnić wymagania i oczekiwania inwestorów. Rozdzielnica zaprojektowana na bazie typ. rozdz. R92ZL jest nowym wyrobem o IP31 z wygrodzeniami formy od 1 do 4b. Wewnątrz rozdzielnicy systemy szyn dobrane do warunków cieplnych i ich skutków towarzyszących przesyłaniu energii o tak wysokim poziomie. Wył. główny NW produkcji firmy SCHNEIDER podłączony do szynoprzewodu systemu CANALIS zasila szyny główne rozdzielnicy R-40/ZL- 4000A. Połączenia aparatów wykonane szynami i przewodami dostosowanymi do wielkości i potrzeb zasilanych odbiorników. System szyn umieszczony na plecach rozdzielnicy w układzie płaskim.

        Służy do rozdziału energi elektycznej, zamontowania aparatury manewrowej, zabezpieczeń, przyrządów pomiarowych, aparatury sterowniczej i sygnalizacyjnej. Wykonana jest w systemie picioprzewodowym. W części wewntrznej szafy istnieje szereg oson zabezpieczajcych przed przypadkowym dotkniciem obwodów elektrycznych będcych pod napiciem w czasie noramlnej pracy.

Dane elektryczne:

Znamionowy prąd łączeniowy In – 4000 A
Znamionowy prąd zwarciowy Icw – 100 kA
Znamionowy szczytowy prąd wytrzymywany Ipk – 220 kA
Znamionowe napięcie łączeniowe Ue – 690 V
Znamionowe napięcie izolacji szyn głównych Ui – 1000 V
Częstotliwość znamionowa – 50 Hz
Klasa izolacji – I

Więcej informacji w karcie katalogowej do pobrania