Rozdzielnice
Niskiego napięcia R92
Niskiego napięcia do 4000A
Prądu stałego
Kasetowe Cubic
Baterie Kondensatorów
Zasilająco-pomiarowe
Budowlane RB
30kV
15 kV
6kV
Z tworzywa sztucznego
 Pulpity sterownicze
 Kontenery
 Konstrukcje

Rozdzielnice niskiego napięcia R40 do 4000A

        W odpowiedzi na nowe wymagania dotyczące budowy i produkcji rozdzielnic elektrycznych firma WPP Z. Lityński przedstawia nowy produkt typ R-40/ZL. Wyrób ten powinien spełnić wymagania i oczekiwania inwestorów. Rozdzielnica zaprojektowana na bazie typ. rozdz. R92ZL jest nowym wyrobem o IP31 z wygrodzeniami formy od 1 do 4b. Wewnątrz rozdzielnicy systemy szyn dobrane do warunków cieplnych i ich skutków towarzyszących przesyłaniu energii o tak wysokim poziomie. Wył. główny NW produkcji firmy SCHNEIDER podłączony do szynoprzewodu systemu CANALIS zasila szyny główne rozdzielnicy R-40/ZL- 4000A. Połączenia aparatów wykonane szynami i przewodami dostosowanymi do wielkości i potrzeb zasilanych odbiorników. System szyn umieszczony na plecach rozdzielnicy w układzie płaskim.

        Służy do rozdziału energi elektycznej, zamontowania aparatury manewrowej, zabezpieczeń, przyrządów pomiarowych, aparatury sterowniczej i sygnalizacyjnej. Wykonana jest w systemie picioprzewodowym. W części wewntrznej szafy istnieje szereg oson zabezpieczajcych przed przypadkowym dotkniciem obwodów elektrycznych będcych pod napiciem w czasie noramlnej pracy.

Dane techniczne:

Dane elektryczne:

Znamionowy prąd łączeniowy In – 4000 A
Znamionowy prąd zwarciowy Icw – 100 kA
Znamionowy szczytowy prąd wytrzymywany Ipk – 220 kA
Znamionowe napięcie łączeniowe Ue – 690 V
Znamionowe napięcie izolacji szyn głównych Ui – 1000 V
Częstotliwość znamionowa – 50 Hz
Klasa izolacji - I

Dane mechaniczne

Obudowa – konstrukcja stalowa z kształtowników zimnogiętych bl. ≠ 2mm
Szkielet konstrukcyjny – celki wykonanie standardowe 800x800x2100
– przedziały kablowe 400x800x2100

Kolor – standardowy RAL7032, RAL7035 lub dowolny
Stopień ochrony – IP31, IK08
Rama – posadowienie na ramie z ceownika 60x50x5
Forma wygrodzeń – 1 do 4b

Wyposażenie
Wyłącznik główny – NW40H2 produkcji firmy SCHNEIDER lub równoważny
Główny system szyn – układ L1, L2, L3, N, PE – 4000 A
Głowice szynoprzewodów – CANALIS 4000 A lub równoważne
Aparatura odpływowa – w zależności od projektu - według obciążalności
Zamki – typ Dirak i Master-Key

Rozdzielnica wykonana zgodnie z następującymi normami – PN-EN 61439-1, PN-EN61439-6, PN-EN 61439-3, PN-EN 60529, PN-EN60695-2-10, PN-IEC 60364-5-523, PN-E 05163

Więcej informacji w dziale PLIKI -> DTR R40

Rozdzielnica NN

© WPP mgr in. Zdzisław Lityński
stat4u