Rozdzielnice
Niskiego napięcia R92
Niskiego napięcia do 4000A
Prądu stałego
Kasetowe Cubic
Baterie Kondensatorów
Zasilająco-pomiarowe
Budowlane RB
30kV
15 kV
6kV
Z tworzywa sztucznego
 Pulpity sterownicze
 Kontenery
 Konstrukcje

Zestawy przyłączeniowe typu ZP6-94

     Produkowane przez nas zestawy przyłączeniowe typu ZP6-94 spełniają normy PN-EN 60694:2004 "Postanowienia wspólne dotyczące norm na wysokonapieciową aparature rozdzielczą i sterowniczą". Badania zostały wykonane przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ORAM Sp. z o.o.

     Spełniają również normę PN-EN 60529:2003 "Stopinie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP)" - posiadają stopień ochrony IP44. Badania stopnia ochrony prszeprowadzone zostały przez Laboratorium Badawcze Oświetlenia i Sprzętu Elektrotechnicznego w Instytucie Elektoenergetyki Politechniki Łódzkiej.

 

© WPP mgr inż. Zdzisław Lityński