Rozdzielnice
Niskiego napięcia R92
Niskiego napięcia do 4000A
Prądu stałego
Kasetowe Cubic
Baterie Kondensatorów
Zasilająco-pomiarowe
Budowlane RB
30kV
15 kV
6kV
Z tworzywa sztucznego
 Pulpity sterownicze
 Kontenery
 Konstrukcje

30kV

Wykonana jest z balchy ocynkowanej o grubości 3 mm.

© WPP mgr inż. Zdzisław Lityński
stat4u