WPP Lityński - Strona główna
NOWOŚĆ!! MALOWANIE PROSZKOWE
Specjalizujemy się w produkcji rozdzielnic od 1991. Posiadamy park maszynowy, który umożliwia wykonanie szerokiego asortymentu produkcji.

Podstawowy profil produkcji stanowią elektryczne urządzenia rozdzielcze i sterownicze na napięcia znamionowe do 30kV oraz wyroby metalowe.
W zakresie urządzeń rozdzielczych wykonujemy:

- rozdzielnice średniego napięcia;
- rozdzielnice niskiego napięcia;
- szafki oświetleniowe i kablowe;
- tablice rozdzielcze;
- rozdzielnice plastikowe ze skrzynek krajowych i importowanych;
- rozdzielnice blaszane;
- szafy sterownicze;
- pulpity sterownicze;
- urządzenia rozdzielcze do zasilania budynków mieszkalnych;
- urządzenia zasilania placów budów;
- rozdzielnice szafkowe do słupowych stacji transformatorowych;
- stacje kontenerowe SN/NN;
- kontenery dla potrzeb telekomunikacji;
- inne urządzenia wg dostarczonej dokumentacji.
W zakresie wyrobów metalowych wykonujemy:

- obudowy elektrycznych urządzeń rozdzielczych i sterowniczych w oparciu o katalog wyrobów własnych, o stopniu ochrony do IP-66, z blachy stalowej, aluminiowej lub nierdzewnej, lub w oparciu o dostarczoną dokumentację;
- konstrukcje uzbrojenia słupów linii SN i NN wg katalogów;
- konstrukcje wyposażenia stacji transformatorowych;
- słupy stalowe, wysięgniki rurowe, iglice odgromowe itp.;
- metalowe elementy budynków, jak bramy, drzwi, okna, ogrodzenia, wiązary dachowe itp.;
- kabiny operatorskie;
- inne konstrukcje stalowe wg dostarczonej dokumentacji.


Informujemy że w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość DZIAŁANIE III.2: Podnoszenie Innowacyjności i Konkurencyjności Przedsiębiorstw

zrealizowaliśmy następujący projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa:

„Wdrożenie nowoczesnej techniki lakierowania szansą na rozwój Firmy na rynkach krajowych i zagranicznych.”

Numer projektu: WND-RPLD.03.02.00-00-183/12
Umowa o dofinansowania nr: UDA-RPLD.03.02.00-00-183/12-00 z dnia 20.02.2014 r.
Całkowita wartość projektu: 1 441 252,50 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 597 592,50 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 105 457,50 PLN

Okres realizacji projektu:
1) rozpoczęcie realizacji: marzec 2014 r.
2) zakończenie realizacji: grudzień 2014 r.

W ramach realizacji projektu została wybudowana hala lakierni proszkowej o powierzchni 458,43 m² w której została zainstalowana linia lakiernicza w skład której wchodzi zespół przygotowania powierzchni firmy GWO-MAL, składający się z sześciu wanien, suszarki wannowej oraz stacji demineralizacji wody, dwóch kabin lakierniczych KPD-4 wyposażonych w aplikacje WAGNER SPRINT oraz pieca do polimeryzacji powłok.

Jesteśmy przedstawicielem handlowym firmy elektrotechnicznej Schrack.

Ponad to posiadamy w swojej ofercie również aparature innych firm takich jak:

GE Pewer Controls, Apena, AEG, Apator, ABB oraz Schneider Electric

Ostatnia aktualizacja 17.11.2016

Rzetelna firma
© WPP mgr inż. Zdzisław Lityński
stat4u